Skip to main content

Begraafplaatsen beheer Exmorra en Allingawier

Foar Elkoar

Begrafenisvereniging de Laatste Eer

Biljartvereniging ’t Keutje

Buurtvereniging de Letbloeiers

Buurtvereniging Trijesprong oant Trijesprong

Buurtvereniging Van Der Weypôlle

Buurtvereniging Trije in Ien

Culturele Stichting LEX

Damesbiljartvereniging de Stootsters

Dartclub Exmorra

Dorpsblad Doarpsnijs

IJsvereniging Iiskâld

Jeu de Boule “De Tûke Goaiers”

Kaatsvereniging Exmorra

Meer bewegen voor Ouderen Exmorra

Oranje vereniging Exmorra / Allingawier

Protestantse gemeente Exmorra / Allingawier

Stichting Club”77

Stichting Gemeenschapshuis Exmorra / Allingawier it Honk

Tafeltennisvereniging Exmorra / Allingawier

Toneelvereniging Nij Begin

Vereniging voor Dorpsbelang Exmorra

Volkstuinvereniging De Gardeniers

Vrouwenvereniging it Fûnemint

Yoga Exmorra

Zanggroep Exmorra

Ziet u gebreken in uw omgeving?
Meldt het direct en klik op de knop.

info@exmorra.info

Privacy Policy