Skip to main content

Namens Dorpsbelang Exmorra heten wij u van harte welkom op onze website.

Dorpsbelang Exmorra komt op voor de belangen van de bewoners. Door continu in gesprek te zijn met leden, dorpsbewoners, gemeente en andere maatschappelijke partijen probeert Dorpsbelang Exmorra de leefbaarheid, inrichting en belangen van Exmorra te behartigen en te optimaliseren.

Dorpsbelang Exmorra informeert haar leden zo vaak en volledig mogelijk via deze website. Op deze site kunt u de laatste ontwikkelingen volgen rondom ons dorp en treft u de adressen en contactpersonen aan van alle bestaande verenigingen, stichtingen, kerk en een aantal ondernemingen die gevestigd zijn in ons dorp.

Eenmaal per jaar wordt er in dorpshuis It Honk een algemene ledenvergadering gehouden.

Het bestuur:

  • Arie Spijksma (voorzitter)
  • Anneke van der Valk, (secretaris)
  • Simon Steigenga (penningmeester)
  • Klaaske Feenstra.
  • Johan Zijlstra

Ziet u gebreken in uw omgeving?
Meldt het direct en klik op de knop.

info@exmorra.info

Privacy Policy