Dorpsbelang Exmorra wordt gevormd door een 5-tal bestuursleden.

Het Dorpsbelang komt op voor de belangen van de bewoners. Door continu in gesprek te zijn met leden, dorpsbewoners, gemeente en andere maatschappelijke partijen probeert Dorpsbelang Exmorra de leefbaarheid, inrichting en belangen van Exmorra te behartigen en te optimaliseren.