Het Doarpsnijs is de dorpskrant die eens per twee maanden verschijnt. De inwoners van Exmorra en Allingawier worden geïnformeerd met nieuws vanuit de stichtingen en verenigingen, geeft het de ondernemers de gelegenheid om te adverteren en informeren we de inwoners over uiteenlopende onderwerpen.
Het Doarpsnijs wordt huis aan huis bezorgd en in het buitengebied uitsluitend bij leden en adverteerders. Overige belangstellenden die graag het Doarpsnijs willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij de redactie.
Voor vragen over het blad of informatie omtrent adverteren kunt u een mail sturen naar onze redactie: doarpsnijs@yahoo.com