Het Doarpsnijs is de dorpskrant die op A4-formaat, eens per 2 maanden verschijnt. Het Doarpsnijs wordt in de dorpen Exmorra en Allingawier huis aan huis bezorgd en in het buitengebied uitsluitend bij de leden en adverteerders. Overige belangstellenden die graag het dorpsblad willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij de redactie en kiezen voor een papieren dan wel digitale versie in Word of PDF.

Voor vragen over het blad of informatie omtrent adverteren kunt u een mail naar de redactie van het Doarpsnijs sturen.