Skip to main content

Tussen 27 mei en 7 juni verkeersstremming Exmorraweg

By 12 mei 2024.

Van de gemeente Súdwest Fryslân kregen wij bericht dat de Exmorraweg aangesloten gaat worden op de rotonde N359.

Deze aanpassing maakt de weg vrij voor de werkzaamheden rondom de nieuwbouw van de buitendienst (Gemeentewerf) en de reconstructie van het kruispunt Bolsward-West (Marnezijl).

Vorig jaar is de gemeente begonnen met het aanbrengen van een voorbelasting op de nieuwe aansluiting. Door het hoger opbrengen van het terrein van de nieuwe weg, wordt voorkomen dat er later onregelmatige zettingen in de ondergrond ontstaan.

Vanaf eind mei wordt de definitieve aanleg van de verbindingsweg weer opgestart. Tussen 27 mei en 7 juni zal de Exmorraweg gestremd zijn. De stremming betreft het geel gestippelde deel van de Exmorraweg wat in het bijgaande kaartje is weergegeven, hier wordt dan ook onderhoud gepleegd aan het wegdek. De direct aanwonenden worden persoonlijk geïnformeerd door de aannemer.

De nieuwe verbindingsweg zal medio juni in gebruik worden genomen.

Aansluitend op de werkzaamheden aan de nieuwe verbindingsweg, wordt er ook een carpoolterrein aangelegd. Het carpoolterrein komt tussen de nieuwe verbindingsweg en de N359 in te liggen. De gemeente probeert de werkzaamheden aan het carpoolterrein begin augustus af te ronden.