Skip to main content

Aansluiting Exmorraweg op rotonde N359

By 7 augustus 2023november 7th, 2023Dorpsbelang

De Gemeente Súdwest Fryslân informeerde ons dat in september  aannemer Oosterhof Holman van start gaat met de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Exmorraweg op de bestaande rotonde in de N359. Om te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de realisatie van deze aansluiting is het nodig om een aantal bomen te kappen in de buurt van de bocht van de Exmorraweg en bij de rotonde in de N359. Daarna start de aannemer met het ophogen van de grond met een zandpakket zodat er een goede fundering voor de nieuwe weg ontstaat. In het voorjaar van 2024 worden de kabels en leidingen omgelegd. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe weg. Tijdens de uitvoering zal de bestaande Exmorraweg tijdelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de bestaande weg aan te laten sluiten op de nieuwe weg. Ook wordt er dan onderhoud gepleegd aan het wegdek van een gedeelte van de Exmorraweg. Wanneer de momenten van afsluiting precies zijn weten de gemeente nu nog niet. Tegen die tijd worden Dorpsbelang Exmorra en de direct aanwonenden daarover opnieuw geïnformeerd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden rond de zomerperiode van 2024 worden afgerond.