Skip to main content

Exmorra is een levendig dorp en telt ongeveer 450 inwoners. Het is een plattelandsdorp, met een gunstige ligging tussen Makkum en Bolsward. Het dorp beschikt over een dorpshuis, sportveld en een ijsbaan. Het is een fijne woonomgeving, met voldoende rust en ruimte, vlak bij de natuur. Op diverse manieren zijn onze dorpsgenoten actief in ambacht, handel en ondernemen. Verder hebben wij een rijk maar vooral ook sportief verenigingsleven. Denk hierbij aan kaatsen, jeu de boules, biljarten, yoga, een jaarlijks terugkerend 55+ reisje, een 16-club, enzovoort.

Ook op cultureel gebied heeft Exmorra veel te bieden met o.a. een galerie, een oude grutterswinkel, een glasblazerij…ect. Niet te vergeten het Eksmoaster Rûntsje, een wandeltocht vol kunst, cultuur en natuur door het dorp. Door het dorp gaat een busverbinding en er is aansluiting op de vaarroute naar Bolsward en Makkum. Verder zijn er veel mogelijkheden voor fiets- en wandeltochten op de beton verharde fietspaden die rond Exmorra zijn aangelegd.

Het Doarpsnijs verschijnt eens per 2 maanden. In dit dorpskrantje leest u diverse nieuwtjes en bijzonderheden van, in en rond het dorp. Ieder jaar is er een groot tuinfeest in mei en een dorpsfeest in augustus. Eens in de vijf jaar is er tijdens dit feest een optocht van praalwagens. Kortom, Exmorra is een actief dorp waarbij saamhorigheid en gemeenschapszin belangrijke pijlers zijn.

Wat er nog meer op cultureel gebied te beleven is kunt u vinden op de website van Beleef Exmorra:

Ziet u gebreken in uw omgeving?
Meldt het direct en klik op de knop.

i n f o @ e x m o r r a . i n f o

Privacy Policy