Skip to main content

Wederom verkeersafsluiting

By 24 september 2019Exmorra

Op donderdag 3 oktober 2019 is een deel van de Dorpsstraat, ter hoogte van de kruising met Jelle Huitemastrjitte, in Exmorra afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op een deel van de Dorpsstraat, ter hoogte van de kruising met Jelle Huitemastrjitte, vinden werkzaamheden plaats aan de waterleiding.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van Vitens geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.