Skip to main content

Vandalisme tijdens jaarwisseling

By 8 december 2020Exmorra

Vandalisme veroorzaakt overlast, dat snapt iedereen. Overlast voor diegene die een beschadigd voorwerp bezitten of willen gebruiken, maar ook voor particulieren en de overheid die het herstel van de voorwerpen die schade hebben opgelopen moeten bekostigen. En daar hangt vaak een behoorlijk prijskaartje aan.

Helaas hebben we in Exmorra het afgelopen jaar verschillende keren te maken gehad met dit soort overlast. Vernielingen en de afgelopen tijd ook met overlast met (knal) vuurwerk. Ook met de laatste jaarwisseling waren er de nodige vernielingen in ons dorp. We willen nu al vast waarschuwen voor de komende jaarwisseling. Hou het netjes en laat alles heel. Dat scheelt een hoop frustratie en geld. Meld vandalisme en overlast bij de gemeente. Dit kan via een MOR-melding. Door deze meldingen komt er een duidelijk beeld van wat er zich afspeelt in ons dorp. Bij klachten kunt u ook contact opnemen met de politie, telefoon 0900-8844.

EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE. Dit betekend: iemand die vooraf weet wat er fout kan gaan moet zich er maar op voorbereiden.
We hopen dat deze informatie overbodig zal blijken te zijn.