Skip to main content

Subsidies

By 20 februari 2020Exmorra

Voor een activiteit vanuit een vereniging of buurt is vaak geld nodig. Daarvoor kan je gebruik maken van fondsen die je kunt aanschrijven voor een gift.

Je kunt hiervoor kijken bij www.fryslan.frl/subsidies
Verder zijn er nog fondsen als Bas Backer Stichting en kan je kijken op www.stipe.frl voor verschillende mogelijkheden.