Skip to main content

Aanleg riolering dorpsstraat

By 7 augustus 2023Dorpsbelang

Dorpsstraat afgesloten

Van aannemer Schot kregen we bericht dat er gewerkt gaat worden aan de riolering, en dat de Dorpsstraat tijdelijk gestremd is tussen 11 september en 16 oktober. Bewoners van Exmorra zijn huis aan huis geïnformeerd via een briefje in de bus met de omleidingsroutes.

Contact

Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen of mailen met onderstaande contactpersonen.

Aannemer: Schot Infra B.V.:

Uitvoerder:         Ids Kuperus,          06 47593553 i.kuperus@schot-infra.nl    of

Douwe Terpstra, 06 21882784  d.terpstra@schot-infra.nl

Gemeente : Mike Bastiaan, 14 0515