Skip to main content

Inzage plan Keatsmorra

By 1 februari 2021Exmorra

Voorontwerp bestemmingsplan Exmorra-Keatsmorra Terrein, Súdwest-Fryslân
Nr. 5002

1 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij het voorontwerp van het bestemmingsplan “Exmorra-Keatsmorra Terrein” ter inzage leggen.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?
Het gebied is gelegen in het noordwesten van het dorp Exmorra. Het voornemen is om hier elf grond- gebonden woningen te realiseren, in de vorm van vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen, verdeeld over twee fases

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?
Het voorontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 2 februari 2021 tot en met 15 maart 2021. Dit kan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.20180231-vont

Hoe kunt u reageren?
Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen. Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Wilt u uw reactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met mevrouw G. Minnesma van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515.
U moet dit doen vóór 1 maart 2021 in verband met het inplannen van het gesprek.