Skip to main content

Herinrichting Dorpsstraat Exmorra

By 7 november 2023.

Van de Gemeente Súdwest Fryslân en A. Faber B.V. Sondel-Bolsward kregen wij onderstaand bericht.

Geachte lezer,
In opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân voeren wij het project “Reconstructie Dorpsstraat te Exmorra” uit. In deze
brief informeren wij u over de werkzaamheden. Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen vragen wij u om
overhangend groen te snoeien of verwijderen zodat wij hier geen hinder van ondervinden.
Werkzaamheden
Vanaf maandag 23 oktober beginnen wij met de werkzaamheden aan de Dorpsstraat. We breken de huidige klinkers
uit en her-straten de klinkerverharding in de weg. Het werk is opgedeeld in drie fases. Zie de tekening achterop deze
brief voor de indeling van de fasen waar wij aan gaan werken, we starten bij het groene gedeelte. Tijdens deze
werkzaamheden is er een omleiding van kracht voor doorgaand verkeer.
Indien uw oprit qua hoogte niet aansluit op de openbare weg kan het voorkomen dat wij werkzaamheden uitvoeren op
uw eigen terrein. Naar verwachting duren de totale werkzaamheden tot en met week 51, dit is mede afhankelijk van
de weersomstandigheden.
Parkeren en bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de fase waar wij werken niet met de auto bereikbaar. Woont u aan het deel waar de
werkzaamheden plaatsvinden dan willen wij u vriendelijk verzoeken uw auto vanaf 23 oktober voor 07.00 uur elders
te parkeren. Hiervoor hebben wij langs de Bolswarderweg extra parkeergelegenheid gerealiseerd. Zie achterzijde van
deze brief.
Hulpdiensten kunnen altijd uw woning bereiken. U kunt bij een calamiteit de alarmcentrale eventueel attenderen op de
werkzaamheden. Ook blijft uw woning te voet, met de fiets of scootmobiel bereikbaar. Uw container kunt u buiten de
afzettingen aan de huisvuilinzamelaar aanbieden. Heeft u hierbij hulp nodig? Wij helpen u graag.
Veiligheid
Om aan de voorschriften van veilig werken te voldoen, mogen er in de nabijheid van hydraulische kranen en andere
machines geen voertuigen worden neergezet. De machinisten en chauffeurs van de machines zijn uiterst
geconcentreerd in hun werk, zij zien veel, maar niet alles. Kinderen vinden ons werk meestal interessant. Informeer uw
kind(eren) dat zij buiten het bereik van onze machines en uit het werkvak blijven.
De werkzaamheden zullen ongetwijfeld hinder opleveren. Wij doen ons uiterste best om dit tot een minimum te
beperken. Heeft u toch nog vragen over de werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de uitvoerder van A. Faber
B.V., dhr. D. Kiewied te bereiken op werkdagen van 7.00 – 16.30 uur op: 06 10 36 82 64. Of aan de toezichthouder van
de Gemeente dhr. F. Tuinstra te bereiken via het algemene nummer: 14 0515
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op uw bereidwillige medewerking.
Met vriendelijke groet,
Aannemersbedrijf A. Faber B.V.
Yfke Terpstra