Skip to main content

Geld Ondernemersfonds

By 9 augustus 2019Exmorra

Zoals u wellicht gehoord heeft bestaat er binnen onze gemeente een Ondernemersfonds. Het doel van het Ondernemersfonds is om initiatieven voor en door de dorpen binnen de gemeente Súdwest-Fryslân gezamenlijk te financieren. Ook voor Exmorra is er een bedrag beschikbaar waar verenigingen en stichtingen voor het meefinancieren van activiteiten gebruik van kunnen maken. Deze activiteiten moeten wel een dorpsgericht karakter hebben. Het moet dus als het ware voor en door het dorp zijn.

Aanvragen kunt u tot 10 september 2019 bij het bestuur van Dorpsbelang indienen. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een omschrijving en begroting van de beoogde activiteit. Het Dorpsbelang zal er dan voor zorgen dat alle projecten uiterlijk 1 oktober bij het bestuur van het Ondernemersfonds liggen.

Mochten er vragen zijn neem dan even contact met ons op.