Skip to main content

Enquête gemeente

By 5 november 2019Exmorra

De gemeente Súdwest-Fryslân vraagt onze mening over de staat van onderhoud van wegen, bruggen en gebouwen. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt voor het opstellen van de onderhoudskaders 2020 die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Deze keer is het een digitale enquête die via de gemeente website ingevuld kan worden door elke inwoner. De link is https://bit.ly/33DofJx.