Skip to main content

Uitnodiging Algemene ledenvergadering dorpsbelang Exmorra

By 17 september 2020september 20th, 2020Dorpsbelang

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van dorpsbelang Exmorra.
Op vrijdag 25 september 2020, om 20.00 uur in dorpshuis ’t Honk.

Vanwege de corona hebben wij een aantal mededelingen:

 • Opgave is verplicht! Dit kan via een mail naar info@exmorra.info of een briefje door de deur bij Fokeline Walburg Ds. W.á Brakelstrjitte 37.
 • Er kunnen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Wij kijken naar volgorde van opgave, en geven u bericht als u welkom bent.
 • Door deze maatregel is er vanzelfsprekend maar 1 lid per gezin welkom.
 • Wij vragen u nadrukkelijk als u ook maar enige corona gerelateerde symptomen heeft, thuis te blijven. Twijfelt u, kijk dan even op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden voor meer informatie.

Met vriendelijke groeten,
Pieter-Jan, Arie, Fokeline, Alwin, Klaaske en Barbara

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2019
 3. Financieel verslag 2019
 4. Verslag kascommissie:
 5. Bestaande uit Gerben Brouwer en Klaasje Bijlsma. Tevens benoeming nieuw kascommissielid. Aftredend Gerben Brouwer.
 6. Jaarverslag 2019
 7. Plan Kaetsmorra II
 8. Werkgroepen
 9. Bestuurswisseling
  Pieter-Jan van Ooij zal na 5 jaar het bestuur verlaten. We hebben een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Arie Spijksma.
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Van het gas af…. De gemeente Súdwest Fryslân zal uitleg geven over de plannen van de gemeente om te verduurzamen.

SLUITING