Skip to main content

Algemene Ledenvergadering 2019

By 28 april 2019augustus 7th, 2019Dorpsbelang

Jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Exmorra op vrijdag 10 mei 2019 om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Honk 

AGENDA

  1. Opening 
  1. Notulen jaarvergadering 2018 
  1. Financieel verslag 2018
  1. Verslag kascommissie
  1. Jaarverslag 2018 
  1. Werkgroepen 
  1. Bestuurswisseling
  1. Mededelingen
  1. Rondvraag 

Pauze 

  1. Ondernemersfondsfonds SWF

 

SLUITING