Skip to main content

Agenda nieuw op website

Onlangs is er een groep mensen bijeengekomen om de betrokkenheid van de mensen in het dorp te stimuleren. Dit is omdat ze zien dat verenigingen te maken krijgen met een terugloop van leden en het steeds moeilijker wordt bestuursleden en vrijwilligers te vinden. Eèn van de ideeën die naar voren kwam is dat het belangrijk is dat er een duidelijk overzicht moet komen waar men kan zien wat voor activiteiten/ actie’s er in het dorp zijn.
Hier werken wij vanuit dorpsbelang graag aan mee.
Wij hebben aan onze website een agenda toegevoegd waarin u de activiteiten kunt vinden.

Let op:  Daarbij is het de bedoeling dat de verenigingen en dorpsgenoten zelf de activiteiten bij ons aanmelden via info@exmorra.info
Wij plaatsen dit dan zo snel mogelijk op de agenda.