Skip to main content

Aardigheidje tijdens de corona

Zaterdag werden alle huishoudens verrast met bloemen en een kaart namens de kerk en de dorpsbelangen Allingawier en Exmorra. Een steuntje in de rug tijdens deze corana tijd. Dit in het kader van de kleine initiatieven van de provincie Fryslân. Met dank aan de provincie voor de subsidie.