update 25-02-2017

Concordia 

http://www.exmorra.info

 

 

Exmorra, februari 2017

 

Aan de ouders van de muzikale jeugd van Exmorra en Allingawier.

 

Al vanaf 2005 is Chr. Muziekvereniging Concordia Exmorra-Allingawier een vereniging in ruste en in 2013 is de vereniging definitief opgeheven. De voormalige vereniging heeft middelen aan het Dorpsbelang Exmorra achtergelaten. De wens van het oud-bestuur en

oud-leden is dat de middelen worden besteed aan de kinderen die met muziek bezig zijn in onze dorpen.

 

Als uw kind(eren) in het lopende schooljaar 2015-2016 muzieklessen volgt(en) op de muziekschool en waarbij hij/zij een instrument bespeelt (geen AMV lessen) en in opleiding is voor diploma A, B of C, t/m 16 jaar (peildatum 1 april) dan is er een bedrag van 125,00 per kind beschikbaar.

 

Mocht bovenstaande het geval zijn, dan verzoeken wij u om onderstaande antwoordstrook  volledig in te vullen en vr 1 april a.s. in te leveren bij de penningmeester van Dorpsbelang Exmorra: Chris Drost, Ds. Wa. Brakelstrjitte 41, 8759 LL Exmorra.

 

Let op!  Na 1 april a.s. kunnen echter geen aanmeldingen meer in behandeling worden genomen.

 

 

 

 

  • Uw kind .......................................................................woont in Exmorra of Allingawier

 

  • Geboortedatum............................................................

  • Uw kind heeft les op: naam instrument............................... op de muziekschool Ritmiek

  • Is in opleiding voor diploma.......................................

  • U overlegt een bewijs van inschrijving aan de muziekschool

 

  • U overlegt een duidelijke kopie van het betalingsbewijs aan de muziekschool

  • U levert de bewijsstukken samen met deze antwoordstrook in bij de penningmeester van Dorpsbelang Exmorra:

Chris Drost,  Ds. W.  . Brakelstrjitte 41, 8759 LL Exmorra.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actuele updates: