Verenigingen & Stichtingen

http://www.exmorra.info

Vereniging voor Dorpsbelang Exmorra

 

Zanggroep Exmorra

 

Toneelvereniging Nij Begin

 

Jeugdclubs Exmorra / Allingawier

 

Dorpsblad Doarpsnijs

 

Biljartvereniging 't Keutje

 

 

Ijsvereniging Iiskäld

 

 

Tafeltennisvereniging Exmorra / Allingawier 

 

 

Stichting Aldfears Erf

 

Stichting Gemeenschapshuis Exmorra / Allingawier

 

Vrouwenvereniging  it Fûnemint

 

Buurtvereniging fan trijesprong oant trijesprong

 

 

Oranje vereniging Exmorra / Allingawier

 

Damesbiljartvereniging de Stootsters

 

Kaatsvereniging Exmorra

 

Protestantse gemeente Exmorra/Allingawier

 

Culturele Stichting LEX

 

Jeu de BouleDe Tûke Goaiers”