Verenigingen & Stichtingen

http://www.exmorra.info

Vereniging voor Dorpsbelang Exmorra

Dhr.  P.J. van Ooij

Jelle Huitemastr 5

8759 LX Exmorra

www.exmorra.info 

info@exmorra.info

 

Zanggroep Exmorra

mevr. J. Brunia

Dorpsstraat 2

8759 LD Exmorra

0515-

 

Toneelvereniging Nij Begin

mevr. A.A. Drost

Ds. W. ą Brakelstrjitte 41

8759LL Exmorra

(0515) 577489

chris.agnes@home.nl 

 

Jeugdclubs Exmorra / Allingawier

mevr. R. Wijnalda

Bolswarderweg 9

8759LA Exmorra

(0515) 576000

jenswijnalda@hotmail.com 

 

Dorpsblad Doarpsnijs

mevr. P. Tolsma

Surein 7

8759LW Exmorra

(0515) 576911

doarpsnijs@yahoo.com  

www.doarpsnijs.net  

Biljartvereniging 't Keutje

dhr. J. Wijnalda

Bolswarderweg 9

8759LA Exmorra

(0515) 576000

jenswijnalda@hotmail.com 

 

Ijsvereniging Iiskäld

dhr. H. Bergsma

Jelle Huitemastrjitte 2

8759LX Exmorra

(0515) 574133

hesselbergsma@ziggo.nl  

 

Tafeltennisvereniging Exmorra / Allingawier 

dhr. J.A. de Groot

Jelle Huitemastrjitte 10

8759LX Exmorra

06 203 77 802

jadegroot51@outlook.com 

 

Stichting Aldfears Erf

dhr. F. Schakel

Meerweg 4

8758LC Allingawier

(0515) 231631

info@aldfaerserf.nl 

www.aldfaerserf.nl 

www.allingastate.nl 

 

Stichting Gemeenschapshuis Exmorra / Allingawier

mevr. A.A Drost

Ds W.ą Brakelstrjitte 41

8759 LL Exmorra

(0515) 577489

chris.agnes@home.nl 

www.dorpshuisithonk.nl  

 

Vrouwenvereniging  it Fūnemint

mevr. A. Postma-Bartsma

Ds. W. ą Brakelstrjitte 1a

8759LK  Exmorra

(0515) 575392

 

Buurtvereniging fan trijesprong oant trijesprong

mevr. H. Ettema

 

Exmorra

 

 

Oranje vereniging Exmorra / Allingawier

dhr. Sierdjan Steigenga

ds.W.a.Brakelstr  1

8759 LK  Exmorra

(0515) 

info@ovexmorraallingawier.nl 

www.ovexmorraallingawier.nl 

Damesbiljartvereniging de Stootsters

mevr. S.Piersma

Bolswarderweg 1

8759 LA  Exmorra

06-42062144

sylviaoppedijk@hotmail.com 

 

Kaatsvereniging Exmorra

mevr. A. van der Pol

Dorpsstraat 68

8759 LE  Exmorra

06-22260386

kvexmorra@home.nl 

www.kvexmorra.nl 

 

Protestantse gemeente Exmorra/Allingawier

mevr . Ds G. Rol

Dorpsstraat 66

8759 LE  Exmorra

(0515) 581845

 

Culturele Stichting LEX

dhr. G. Drost

Bolswarderweg 3

8759 LA  Exmorra

(0515) 572153

gaston.drost@home.nl

 

Jeu de Boule “De Tūke Goaiers”

 

Lisa Ott – v/d Ochtend

Ds. W.a.Brakelstrjitte 15

8759 LK Exmorra

06-30876971

lottcgl@gmail.com