Oudpapier kalender

http://www.exmorra.info


Oud papier – Bewaarexemplaar 2016

Het schema voor het ophalen van het oud papier ziet er als volgt uit voor 2016. Wil iedereen die niet kan, tijdig vervanging regelen, zodat er overal voldoende mensen aanwezig zijn ?

Coördinatoren aanzien van het oud papier is vanuit het Dorpsbelang:  Sarie Lycklama à Nijeholt en vanuit Kaatsvereniging Exmorra: Klaasje Bijlsma.

Afgelopen jaar is er in totaal voor 1.250,00 euro aan oud papier opgehaald, waarvan de helft voor het dorpsbelang is en de andere helft voor de kaatsvereniging is. Een fantastisch bedrag waar wederom vele dingen voor het dorp en voor de kaatsvereniging gedaan kunnen worden. Van alle ouders met kinderen en van de kaatsers (ook ouders van kaatsende kinderen) wordt verwacht één keer per jaar oud papier op te halen. 

Oud papier hoort verpakt bij de oprit of straat te staan.

Ook dit jaar is er weer een schema gemaakt. Ben je ingedeeld, maar verhinderd, ga dan zelf ruilen of benader iemand van de reserve lijst. (Vriendin of echtgenoot mag natuurlijk ook) .

Elkaar een paar dagen van te voren een seintje geven om het oud papier te gaan ophalen is reuze handig.  De onderstreepte persoon op de lijst dient de andere personen vooraf even te benaderen die met hem meelopen. Dit geldt alleen voor het gebied Exmorra. In Exmorra is de start om 9.30 uur op “de Golle” met Harm of Jappie Kooistra. Voor de Bolswarderweg en Allingawier graag onderling even contact met elkaar opnemen over tijd en plaats.

 

Zaterdag 27 februari 2016

Bolswarderweg, De Zyl, Meerswal: Bram Twijnstra en Douwe Terluin

Allingawier         : Germ Brouwer  en Jelle Elgersma  

Exmorra              : Sierd Jan Steigenga, , Riemer Wiltenburg,  Christiaan Stremler, Dennis Strikwerda

Reserve               : Hendry Steigenga, Filippus Hamstra, Gerhard Reuvers  en Jan Alkema

 

Zaterdag 30 april 2016

Bolswarderweg, De Zyl, Meerswal : Gerrit Feenstra en Johan Zijlstra

Allingawier         : Abe Stremler  en Gaston Drost

Exmorra              : Harm Tjerk Dijkstra,  Gerrit Terluin, Arjen Spyksma , Jesse Steigenga

Reserve               : Harry Postma, Gatze Postma ,  Ane Yme Strikwerda.

 

Zaterdag 25 juni 2016

Bolswarderweg, De Zyl, Meerswal : Douwe Brander  en  Alwin Steigenga

Allingawier         : André Abma en Klaasje Bijlsma

Exmorra              : Pieter Jan van Ooij, Sieko Postma, Bauke Buma, Yep de Witte.

Reserve               : Ronald Sinnema, Wieger Jaspers, Jacob Lootsma,  Lolke Vellinga.

 

Zaterdag 27 augustus 2016

Bolswarderweg, De Zyl, Meerswal :  Pieter Zuidema en Agnes Drost

Allingawier         : Iwan Salverda  en Hessel Bergsma

Exmorra              : Anne Boersma, Evert de Witte, Klaas Ane Terluin, Gerrit Terluin

Reserve               : Freddy de Witte,  Douwe van der Zee, Dennis Wynalda, Lolle Hamstra

 

Zaterdag 29 oktober 2016

Bolswarderweg, De Zyl, Meerswal : Ronald vd Werf en Willem Jan Postma

Allingawier         : Jentsje Wynalda  en Germ Koopmans

Exmorra              : Douwe de Jong, Durk Ettema, Pieter Jan Leijenaar,  Tiemen Steigenga

Reserve               : Gosse Reitsma,  Sybren Leyenaar , Willem de Boer.

 

Zaterdag 17 december 2016

Bolswarderweg, De Zyl, Meerswal   : Simon Steigenga, Eelke Brunia

Allingawier         : Gerrit Piet Boersma  en Klaasje Bijlsma

Exmorra              : Johan Elgersma, Sipke Kuiper,  Albert Feenstra, Jelmer Dijkstra

Reserve               : Bindert Faber,  Piet van der Zee, Frank Wijnans.

 

 

Namens Dorpsbelang Exmorra en de Kaatsvereniging Exmorra:

Sarie Lycklama à Nijeholt en Klaasje Bijlsma