Historie Exmorra

http://www.exmorra.info

Waar ?

Exmorra en Allingawier liggen in het westen van Friesland in het hoekje ijsselmeer (4 km) en de waddenzee (7 km) en ligt tussen de plaatsen Makkum en Bolsward

Exmorra is een echt plattelands dorpje met 458  inwoners,  het verenigings leven word gedeeld met buur-dorp Allingawier en telt  80 inwoners.  

Ze tellen  samen zo `n  21 verenigingen / stichtingen en buiten diverse agrariers om een 17 tal bedrijven van divers aart waaronder mkb'ers maar ook een x  aantal zelfstandigen zonder personeel

Historie

De kerk van Exmorra werd in het begin van de dertiende eeuw gebouwd in de laat-Romaanse stijl. Het gebouw lag op de grens van Wonseradeel  binnendijks en Wonseradeel buitendijks. De dorpsnaam betekent waarschijnlijk: ‘dorp op een hoek in een veenachtig gebied’. Anderen lezen in de naam: ‘uit het veen ontstaan’.  Het dorp was gunstig gelegen aan de Makkumer Meer. Bovendien was er nog een Kerkmeer.  Volgens een beschrijving  uit 1733 werd er bij het dorp een overvloed aan vis gevangen ‘Piscium abundans’.

Vroeger  gelegen dichtbij de Zuiderzee en omringt door het Makkumer en het Parregaastermeer.

Het kleine dijkdorpje Exmorra en het terpdorpje Allingawier en de buurtschappen Brundeer en Vierhuizen zijn al in het jaar 1000 bewoont

Tegenwoordig beschikt Exmorra niet meer over winkels,bakker of slager maar  in de jaren '60 beschikte Exmorra nog wel over diverse winkels en bedrijven en op elke hoek een klein boer werkend met paard en wagen.

En in elke winter enorme schaatsbanen door onderwater gelopen landerijen

Exmorster bedrijven gids 1966

 

Wieler ronde van Exmorra 1968

Leerkrachten de Oerdracht Exmorra

Dorpshuis 't Honk Exmorra in vervlogen tijden

 

Exmorra 1977