Dorpsbelang Exmorra

http://www.exmorra.info

Deze website voor het dorp Exmorra is een initiatief van Doarpsbelang Exmorra

Een groet namens Dorpsbelang Exmorra:  

Pieter jan van Ooij (voorzitter),

Alwin Steigenga (penningmeester), 

Ria Tolsma (secretaris) ,

Hilda Ettema , 

Barbara Overwater