Nieuwbouw plannen Exmorra

http://www.exmorra.info

Eerste bijeenkomst en planvorming Keatsmorra 2e fase  >>>

Tweede bijeenkomst Maandag 16 december a.s. om 19.45 in 't Honk Exmorra

   

K E A T S M O R R A  

Beste dorpsbewoners , In het vervolg informeren wij u over het plan Keatsmorra via de dorpskrant. De dorpskrant (huis aan huis) voor iedere bewoner van Exmorra. Zo zijn wij ons plan voor Keatsmorra ook begonnen, namelijk “Een plan voor Exmorra, en Exmorra dat bent u”.

Vanaf de eerste informatieavond d.d. 3 juli 2013 tot nu heeft geresulteerd in concrete plannen. Het meedenken van u in de vorm van suggesties zijn door onze stedenbouwkundige Robbert-Jan Wijntjes verwerkt in een ontwerpplan voor Keatsmorra. Het ontwerpplan is via de schetsavonden in het dorpshuis mede door u ontwikkeld en tot stand gekomen. Het resultaat kunt u dan ook bewonderen op maandag 16 december a.s. vanaf 19.45 uur.

Ook informeren wij u op deze avond over woningen geschikt voor met name starters en alleenstaanden. De initiatiefnemers Piet en Cor van Zuiden van Aannemersbedrijf PF van Zuiden te Tjerkwerd hebben het ontwerpen daarvan overgedragen aan bouwadviesburo Mark de Witte te Makkum. Maak kennis met Mark de Witte en zijn ontwerpen van woningen voor Keatsmorra op deze avond.

Nieuwsgierig naar wat er gebeurt in uw dorp en meer specifiek Keatsmorra? De koffie staat klaar en wij staan voor u klaar u te informeren over de concrete invulling van Keatsmorra. Ik zeg tot ziens en heet u mede namens Piet en Cor van Zuiden graag allen van harte welkom op 16 december a.s. vanaf 19.45 uur in het dorpshuis It Honk.

Met betrekking tot de voortgang van het te realiseren kleinschalig woon/zorg complex, verwijs ik naar onderstaande toelichting ‘Doarpshiem Keatsmorra’ van Idesta Zorggroep.

Cees Zeldenrust (projectleider)

Telefoon: 0515 851063 / 06 34716910

e-mail: czeldenrust@zeldenrustvrom-advies.nl 

 

Doarpshiem Keatsmorra

Op 25 september jl. hebben wij als Idesta Zorggroep een presentatie gegeven voor de ouderen in Exmorra en omgeving in uw dorpshuis It Honk. De opkomst deze avond was niet groot wat wellicht te verklaren was aan het tijdstip rond etenstijd. Graag willen we ons nogmaals voorstellen in uw dorpskrant.

Idesta Zorggroep is een nieuwe erkende zorginstelling voor het platteland. Doelstelling is dat de ouderen maar ook andere zorgbehoevenden zo lang mogelijk in eigen dorp kunnen blijven wonen.

Idesta verleent thuiszorg, verpleegzorg, dagbesteding en buurthulp vanuit het ‘Doarpshiem’. Een ‘Doarpshiem’ is een kleinschalige woon/zorg voorziening in eigen dorp. Ook probeert Idesta dorpsvoorzieningen te behouden of te versterken.

Graag willen wij weten in hoeverre ouderen willen blijven wonen in Exmorra en of er behoefte is aan wonen in Keatsmorra, in een door ons te realiseren ‘Doarpshiem’. Is er behoefte aan dagbesteding waar ook dorpsbewoners zonder indicatie terecht kunnen.

Op bovengenoemde vergadering bleek o.a. de familie Schellevis interesse te hebben in dit plan. Wij benaderden hen om met oudere dorpsbewoners verder in gesprek te gaan om de plannen te bespreken en zodoende de interesse bij de overige dorpsbewoners te peilen.

Mocht u nu al interesse hebben dan kunt u bij de familie Schellevis , of via ons de algemene informatie folder opvragen.

Familie Schellevis: 0515 580581 l Idesta zorggroep: 088 6666250, contactpersoon Martin Sterenberg. 

Kijkt u ook voor meer informatie op: www.idesta.nl