update 10-10-2018

Actueel

http://www.exmorra.info

 
 

NIEUWS oktober  2018 van het DORPSBELANG EXMORRA

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

 

Bestuurlijk Overleg:

Elk jaar heeft het bestuur van Dorpsbelang overleg met de gemeente over zaken die Exmorra raken. Normaliter hebben we dit overleg in het voorjaar. Echter door de instelling van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders is dit overleg verplaatst naar 5 september. Het bestuurlijk overleg stond nu vooral in het teken van kennismaking met de nieuwe wethouder die Exmorra in “zijn portefeuille” heeft; wethouder Erik Faber. Naast de kennismaking hebben we ook zaken kunnen bespreken die van belang zijn voor Exmorra zoals de toestand van de Bolswarderweg/Exmorraweg en de mogelijke aansluiting op de rotonde/oprit snelweg, het bouwplan Kaetsmorra, de verkoop van huurwoningen door Elkien in Exmorra, de toestand van de Dorpstraat, ’t Leantsje en de Golle. Omdat deze materie nog redelijk nieuw was voor de wethouder kon hij nu nog geen toezeggingen doen of nadere informatie geven. Tijdens het reguliere Bestuurlijk Overleg begin 2019 zal dit vervolgd worden. Als er eerder zaken naar voren komen laten wij u dit natuurlijk weten.

 

Goals kaatsveld

Zoals u of uw kinderen wel gemerkt kunnen hebben waren de netten van de voetbalgoals, die op het kaatsveld staan, aardig versleten. In de zomer hebben wij deze netten vervangen door nieuwe exemplaren. Uw kinderen kunnen dus weer naar hartenlust voetballen.

 

E-mailadres:


Zoals u wellicht opgevallen is sturen we belangrijke uitnodigingen en berichten via een briefje naar u toe. Dat kost echter het nodige papier. In het huidige digitale tijdperk worden steeds vaker berichten en uitnodigingen per mail verzonden. Behalve dat het minder papierkosten met zich meebrengt is het ook wat milieuvriendelijker. Ook Dorpsbelang Exmorra wil op deze wijze gaan werken. Mocht u in de toekomst alle uitnodigingen en berichten via de e-mail willen ontvangen stuurt u ons, via
info@exmorra.info, dan een mailtje met uw naam toe. Wij zullen dit dan in onze administratie wijzigen. Mocht u liever toch alles op papier ontvangen dan hoeft u niets te doen.

 

 

Melding Openbare Ruimte (MOR):


Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal  klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een MOR-melding doen via de gemeente app welke te downloaden is via de Apple store of Google play. Is er een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier bel dan de politie via 0900-8844 of bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan de gemeente doorgeven. U kunt bellen met het algemene nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een melding openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.

 

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !

Website  en emailadres dorpsbelang Exmorra:  www.exmorra.info  en info@exmorra.info

Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Alwin Steigenga , Ria Tolsma,  Barbara Overwater

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actuele updates:

10-10 nieuws okt '18
30-07 nieuws aug '18
06-07 nieuws juli '18
05-06 nieuws juni '18
05-06 dorpsbelang