update 13-02-2019

Actueel

http://www.exmorra.info

 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Exmorra wordt gehouden op vrijdag-avond 12 April 2019 om 20.00 uur in t Honk Exmorra

 

NIEUWS februari  2019 van het DORPSBELANG EXMORRA

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

 

2019:

Het nieuwe jaar is net begonnen. Veel goede voornemens zijn gemaakt. Zo is dit bijvoorbeeld het eerste Doarpsnijs in nieuwe stijl. Wij willen de redactie veel succes wensen voor de toekomst. Als Dorpsbelang zullen we ook in 2019 de belangen voor Exmorra behartigen. Mocht u suggesties, vragen of adviezen hebben, geef ze ons.

 

Bestuur:

Ria Tolsma heeft om gezondheidsredenen haar activiteiten binnen het bestuur moeten staken. Wij willen haar danken voor haar actieve bijdragen en wensen haar veel sterkte toe in de komende periode.

 

Kerstboom:

Dit jaar hebben we weer mogen genieten van een dorpskerstboom. Deze was afkomstig uit de tuin van de familie Faber. Zij hebben deze boom belangeloos beschikbaar gesteld om als dorpskerstboom te dienen. Daarnaast was het fijn om te zien dat de kerstboom ook onderdeel was van de kerstactiviteiten van school. Inmiddels hebben we de kerstboom weer opgeruimd en wij willen iedereen danken die ons een handje heeft geholpen.

 

Gladheidsmaatregelen:

De winter brengt ons naast mooie plaatjes van sneeuw en ijs helaas ook ongemak in de vorm van gladde straten. De gemeente draagt er zorg voor dat de straten in het dorp, indien nodig, gestrooid zullen worden. Mocht dit bij gladheid niet gebeuren dan kunt U dit middels MOR-melding aan de gemeente melden. Stelt U ons ook even op de hoogte, dan kunnen we dit in het Bestuurlijk Overleg met de gemeente bespreken.

 

Website dorpsbelang:

Omdat het Doarpsnijs nu eens per kwartaal uitkomt kunnen we niet alle zaken daarin even snel en op tijd laten opnemen. Als Dorpsbelang hechten we er echter belang aan om u goed te kunnen informeren. Daarom zullen we relevante zaken meteen op onze website gaan zetten. Breng daarom regelmatig even een bezoekje aan onze website om weer helemaal bij te zijn.

 

NL Doet 15 maart 2019

Ook dit jaar organiseert Dorpsbelang weer NL Doet activiteiten. Afgelopen jaren hebben wij onder andere de speeltuin onder handen genomen (zand van de zandbaak aangevuld), de muur bij de leugenbank geschilderd en de vlaggenmast schoongemaakt. Dit jaar gaan we weer een aantal activiteiten doen. Wat precies, dat zijn we nog aan het uitzoeken maar het zullen weer projecten zijn waarbij we een aantal extra handen kunnen gebruiken. Iedereen die deze dag de handen uit de mouwen wil steken kan zich om 09.30 melden bij de speeltuin om te starten met koffie en iets lekkers erbij.

 

Algemene Ledenvergadering:

Traditiegetrouw zullen wij in april onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden. Op dit moment is de precieze datum nog niet bekend. Als we deze bepaald hebben, zullen wij die in ieder geval op onze website plaatsen. Hou deze daarom goed in de gaten. Verder zullen we in het volgende nummer van Doarpsnijs alle verdere informatie vermelden.

 

Concordia:

Als uw kind op de muziekschool zit kan u ook dit jaar een bijdrage uit het “Concordiafonds” aanvragen. Elders in het Doarpsnijs vindt u meer informatie hierover.

 

Oud Papier:

Gewoontegetrouw staat ook in dit nummer van Doarpsnijs het schema voor ophalen oud papier vermeld. Afgelopen jaar hebben een aantal vrijwilligers aangegeven om, na jaren meegewerkt te hebben met het ophalen, nu te stoppen. Als Dorpsbelang en Kaatsvereniging zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u zin om 1 keer per jaar mee te helpen met het ophalen van het oud papier, laat het ons dan even weten.

 

 

Melding Openbare Ruimte (MOR):


Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal  klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een MOR-melding doen via de gemeente app welke te downloaden is via de Apple store of Google play. Is er een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier bel dan de politie via 0900-8844 of bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan de gemeente doorgeven. U kunt bellen met het algemene nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een melding openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.

 

Rest ons nog U nog een gezond en mooi 2019 toe te wensen.

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !

Website  en emailadres dorpsbelang Exmorra:  www.exmorra.info  en info@exmorra.info

Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Alwin Steigenga ,  Barbara Overwater

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actuele updates:

13-02 update Alv
06-02 nieuws febr `19
04-02 anbi jaarcijfers
04-11 update vereniging
23-10 nieuws nov '18
10-10 nieuws okt '18
30-07 nieuws aug '18
06-07 nieuws juli '18
05-06 nieuws juni '18
05-06 dorpsbelang