update 06-07-2018

Actueel

http://www.exmorra.info

 
 

NIEUWS juli 2018 van het DORPSBELANG EXMORRA

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

 

Zomerreces:


In verband met de vakanties die eraan zitten komen gaan ook wij met zomerreces. Even twee maanden rust en in augustus of september gaan we weer volop aan de slag. Mocht er in de tussentijd wat zijn, meldt het bij de gemeente of zoek één van de bestuursleden op.

 

Contributie 2018 :

In de maanden juni gaan wij de contributie voor  2018 innen. Bij de leden die een automatische incasso hebben afgegeven zal het contributiebedrag van € 10,= rond deze periode van de rekening afgeschreven worden. Bij die leden waarvan wij geen automatische incasso in ons bezit hebben zullen we langs de deur komen om het bedrag op te halen. In de maanden juni en juli wordt de contributie weer opgehaald. Ook kunt u de jaarlijkse contributie naar ons overmaken. Dit kan op rekeningnummer NL65 RABO 0333 5377 50 ten name van Dorpsbelang te Exmorra onder vermelding van “Contributie 2018” en uw naam.

 

 

Melding Openbare Ruimte (MOR):


Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal  klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een MOR-melding doen via de gemeente app welke te downloaden is via de Apple store of Google play. Is er een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier bel dan de politie via 0900-8844 of bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan de gemeente doorgeven. U kunt bellen met het algemene nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een melding openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.

 

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !

Website  en emailadres dorpsbelang Exmorra:  www.exmorra.info  en info@exmorra.info

Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Alwin Steigenga , Ria Tolsma,  Barbara Overwater

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actuele updates: