update 08-04-2019

Actueel

http://www.exmorra.info

 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Exmorra wordt gehouden op vrijdag-avond 12 April 2019 om 20.00 uur in t Honk Exmorra

Agenda Jaarvergadering

 

NIEUWS april  2019 van het DORPSBELANG EXMORRA

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

 

Avond voor de jeugd:

Uit de dorpsvisie kwam naar voren dat de jeugd van 12-16 jaar zich een beetje tussen wal en schip voelde vallen. Er waren te weinig activiteiten voor deze doelgroep. Het Dorpsbelang heeft op basis hiervan 2 activiteiten opgestart. Als eerste is de pannakooi gebouwd. Deze is inmiddels meer dan een jaar in gebruik en er wordt veelvuldig in gevoetbald. Als tweede activiteit organiseerde het Dorpsbelang op 1 februari een avond speciaal voor onze jeugd.  Anya Koek, schrijfster van bekende jeugd tv-series zoals Zoop en Spangas, was hiervoor uitgenodigd. Behalve een kijken achter de schermen hoe een serie als Spangas tot stand komt werd er ook de mogelijkheid gegeven zelf een scene te schrijven die daarna door de aanwezigen gespeeld werd. Helaas heeft de jeugd van Exmorra het laten afweten. Echter hebben de aanwezige bestuursleden van Dorpsbelang en de medewerkers van ’t Honk zich kostelijk kunnen uitleven in het schrijven en spelen van de scenes. Wel heeft het bestuur besloten om de werkgroep Jeugd (voorlopig) stop te zetten.

 

Website dorpsbelang:

Sinds enige tijd is Dorpsbelang aan het kijken of haar website vernieuwd kan worden. Hiervoor hebben wij een websiteontwikkelaar in de arm genomen die op basis van onze wensen een nieuwe website aan het maken is. Het is de bedoeling dat de nieuwe website gebruiksvriendelijker is en meer informatie kan herbergen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de nieuwe website in de lucht zal komen maar we hopen dat dit voor de zomer een feit zal zijn. Hou onze website daarom goed in de gaten.

 

NL Doet 15 maart 2019

Door het regenachtige weer zijn de NL Doet-activiteiten van het Dorpsbelang een beetje in het water gevallen. We hebben besloten om deze op een iets later tijdstip in te gaan halen. Het resultaat zullen we u te zijner tijd laten zien.

 

Algemene Ledenvergadering:

Op 11 april (voor het verschijnen van deze Doarpsnijs) zal de ALV plaatsvinden van het Dorpsbelang. Vanwege het kwartaalsgewijs verschijnen van Doarpsnijs zullen we alle activiteiten en belangrijke berichten ook op de website zetten. Zo stond ook de agenda van de ALV op de webstite. In het volgend nummer van Doarpsnijs zullen we een kort verslag van de ALV presenteren.

 

Ondernemersfonds SWF:

In overleg met Beleef Exmorra en Dorpsbelang is er geďnventariseerd of er genoeg steun onder de ondernemers van Exmorra was om aanspraak te gaan maken op de financiële middelen van het ondernemersfonds SWF. Een grote meerderheid van ondernemers heeft hierin toegestemd. Op de ALV zal een vertegenwoordiger van het Ondernemersfonds SWF meer informatie geven. Ook zullen we in het volgende nummer van Doarpsnijs hier wat meer over vertellen.

 

Oud Papier:

Gewoontegetrouw staat ook in dit nummer van Doarpsnijs het schema voor ophalen oud papier vermeld. Afgelopen jaar hebben een aantal vrijwilligers aangegeven om, na jaren meegewerkt te hebben met het ophalen, nu te stoppen. Als Dorpsbelang en Kaatsvereniging zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u zin om 1 keer per jaar mee te helpen met het ophalen van het oud papier, laat het ons dan even weten.

 

 

Melding Openbare Ruimte (MOR):


Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal  klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een MOR-melding doen via de gemeente app welke te downloaden is via de Apple store of Google play. Is er een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier bel dan de politie via 0900-8844 of bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan de gemeente doorgeven. U kunt bellen met het algemene nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een melding openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.

 

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !

Website  en emailadres dorpsbelang Exmorra:  www.exmorra.info  en info@exmorra.info

Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Alwin Steigenga ,  Barbara Overwater

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actuele updates:

08-04 agenda alv
08-04 nieuws april ´19
13-02 update Alv
06-02 nieuws febr `19
04-02 anbi jaarcijfers
04-11 update vereniging
23-10 nieuws nov '18
10-10 nieuws okt '18
30-07 nieuws aug '18
06-07 nieuws juli '18
05-06 nieuws juni '18
05-06 dorpsbelang